01

Cenník nadštandardných služieb

02

Cenník výkonov pre samoplatcov

03

Care Services - cenník nadštandardných služieb

Platba je možná iba v hotovosti.