Výsledky

Rádiologické pracovisko poskytuje vysoko kvalitný, rýchly a plynulý servis pre pacientov i lekárov. S tým súvisí aj čas popisu nálezov, ktorý rešpektuje povahu závažnosti zdravotného stavu. Ambulantní pacienti dostanú zaheslovaný nález z rádiologického vyšetrenia na mail, na čo ich upozorní aj SMS notifikácia.

Nálezy z CT  a MR vyšetrenia:

  • Vitálne indikácie – max. 2 hod.
  • Hospitalizovaní pacienti – max. 24 hod.
  • Ambulantní pacienti – max. 10 pracovných dní