Počítačová tomografia

CT vyšetrenie

Počítačová tomografia (CT)  pomocou röntgenového žiarenia umožňuje bližšie zobrazenie orgánov tela v tenkých vrstvách - diagnostiku ochorení, poranení a u onkologických pacientov slúži na stanovenie rozsahu onkologického ochorenia a na posúdenie efektu sledovanie úspešnosti liečby. Pracovisko počítačovej tomografie je vybavené prístrojom Somatom Perspective 128 od spoločnosti Siemes Healthineers. Vyšetrujeme detských aj dospelých pacientov.

Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00 - 14:30, od 14:30 pohotovosť
Utorok: 7:00 - 14:30, od 14:30 pohotovosť
Streda: 7:00 - 14:30, od 14:30 pohotovosť
Štvrtok: 7:00 - 14:30, od 14:30 pohotovosť
Piatok: 7:00 - 14:30, od 14:30 pohotovosť
Sobota: pohotovost 24/7
Nedeľa: pohotovost 24/7

Kontakt

Klientske centrum
e-mail: radiologia@careservices.sk
tel.: 053 333 23 32

Na pracovisku realizujeme vyšetrenia:

 • hlavy
 • krku
 • chrbtice
 • muskukuloskeletálneho systému
 • hrudníka a HRCT pľúc
 • brucha a panvy
 • enteroklýzu -vyšetrenie tenkého čreva
 • irigografiu – vyšetrenie hrubého čreva
 • staging – diagnostika nádorových ochorení
 • skeletu
 • angiografiu - cievne štruktúry celého tela
 • PRT – obstrek koreňového nervu
 • ozónoterapiu pod CT

Príprava na vyšetrenie

Na vyšetrenie je potrebné priniesť vyplnenú žiadanku od odosielajúceho lekára. V prípade, že ste už absolvovali diagnostické vyšetrenie na inom pracovisku, prineste si so sebou aj predchádzajúcu obrazovú dokumentáciu (snímky, CD atď.).

Na väčšinu CT vyšetrení musíte prísť nalačno, to znamená nejesť aspoň 6 hodín pred vyšetrením. Môžete piť čistú vodu a ráno pred vyšetrením môžete užiť svoje zvyčajné lieky.

Ak ste diabetik a užívate lieky proti cukrovke, je potrebné tieto lieky 24 hodín pred vyšetrením vynechať - preto kontaktujte svojho diabetológia.

Pri niektorých vyšetreniach sa vyžaduje špeciálna príprava – napr. pri vyšetrení hrubého čreva (CT irigografia, CT enterografia ). Okrem toho, že prídete nalačno, musíte mať črevo dobre vyčistené. Deň pred vyšetrením je potrebné užiť preháňadlo.

Ak máte alergiu na lieky, alebo ste mali alergickú reakciu pri predchádzajúcom CT vyšetrení, je potrebné, aby ste o tom informovali odosielajúceho lekára a aj vyšetrujúci personál na CT. Váš odosielajúci lekár môže rozhodnúť o prípadnej potrebe špeciálnej prípravy.

Pri väčšine CT vyšetrení je nutné do žily podať kontrastnú látku. V určitých ojedinelých prípadoch môže kontrastná látka vyvolať zdravotný problém alebo alergickú reakciu. Vo väčšine z týchto prípadov ide o miernu reakciu ako svrbenie alebo vyrážka. Vo veľmi zriedkavých situáciách môže byť alergická reakcia ťažšia až život ohrozujúca, preto ak ste v minulosti mali alergickú reakciu na kontrastnú látku pri CT vyšetrení, informujte o tom vášho lekára aj personál na CT.

CT vyšetrenie je vo všeobecnosti považované za nebolestivé, no v niektorých prípadoch môže byť subjektívne nepríjemné. Pri vyšetrení leží pacient na vyšetrovacom stole, ktorý sa s ním pohybuje do krátkeho otvoreného tunela. Na udržanie jednotlivých vyšetrovaných oblastí pacienta v požadovanej polohe sa niekedy používajú fixačné pomôcky.

Pacient sa po vyšetrení môže vrátiť do normálneho života, vrátiť sa do práce či do školy. Ak mu bola podaná kontrastná látka do žily, je nutné zvýšiť príjem tekutín, aby sa kontrastná látka vylúčila z tela čím skôr.

Obrazová dokumentácia je uchovávaná v digitálnej forme. Po vyšetrení dostanete CD s obrázkami získanými pri vyšetrení a budete informovaný o čase, kedy si môžete prísť vyzdvihnúť výsledok z vyšetrenia (zväčša o 7 pracovných dní), eventuálne výsledok bude zaslaný vášmu odosielajúcemu lekárovi.

Upozornenie

Vo výnimočných prípadoch sa môžu do 24 hodín objaviť i neskoré prejavy alergie po podaní kontrastnej látky - najmä svrbenie, sčervenanie kože a vyrážky, vzácne opuch alebo problémy s dýchaním. Mierne prejavy nevyžadujú liečbu, v prípade závažnejších príznakov je potrebné volať RZP (112) a nahlásiť podanie kontrastnej látky s obsahom jódu. V prípade menšieho úniku kontrastnej látky mimo žilu je potrebné na postihnuté miesto prikladať studené obklady, a to 3x denne po dobu 15 až 60 minút. Ak končatina zbledne, ochladne, bolí, tŕpne alebo strácate v nej citlivosť, volajte RZP (112) a nahláste podanie kontrastnej látky s únikom mimo žily.

Žiadanka, dotazník

Na stiahnutie

01

Žiadanka CT

02

Dotazník - CT