Magnetická rezonancia

MR vyšetrenie

Magnetická rezonancia (MR) je moderná vyšetrovacia metóda,  ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom tele. Pri vyšetrení dochádza k tvorbe obrazov vnútorných orgánov, ktoré pomáhajú odhaliť príčinu problémov, stanoviť diagnózu a začať tak včasnú a vhodnú liečbu. Na vyšetrenie sa nevyužíva röntgenové žiarenie, ale sila magnetického poľa. Vyšetrovacia metóda MR je teda bez akýchkoľvek škodlivých efektov. Vyšetrenie je bezbolestné a možno ho opakovať viackrát. Základným prístrojovým vybavením nášho pracoviska je Magnetom Avanto Fit Upgrade 1,5T.

Na vyšetrenie MRI Vás zvyčajne odporučí odborný lekár – špecialista (ortopéd, neurológ, reumatológ, traumatológ…) a vypíše žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.  Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej webstránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník Vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho pred samotným vyšetrením.

Otváracie hodiny

Pondelok: 6:30 - 21:30
Utorok: 6:30 - 21:30
Streda: 6:30 - 21:30
Štvrtok: 6:30 - 21:30
Piatok: 6:30 - 21:30
Sobota: 7:00 - 21:30
Nedeľa: 8:00 - 19:00

Kontakt

Klientske centrum
e-mail: radiologia@careservices.sk
tel.: 053 333 23 32

Na pracovisku realizujeme vyšetrenia:

so zameraním sa na oblasť mozgu, samostatné vyšetrenie predstavuje vyšetrenie hypofýzy, orbít, PCU, cholesteatom, TMK, SM /skleróza multiplex/ a tvárovej časti hlavy

tumory, abscesy, cysty, flegmóny

LS, C, Th

 • zápästie, lakeť, rameno, predlaktie, prsty na ruke
 • bedrový kĺb, koleno, členok, Achillova päta, stehno, predkolenie
 • SI kĺby

 • hrudná stena
 • srdce a mediastínum

 • pečeň podľa indikácie aj s použitím hepatošpecifickej kontrastnej látky
 • žlčové cesty – MRCP
 • pankreas
 • obličky, nadobličky
 • močový mechúr
 • urografia
 • enterografia (vyšetrenie tenkého čreva)
 • konečník
 • fistulografia v panve

 • ochorenie maternice a vaječníkov (vývojové anomálie, endometrióza, tumory)
 • diagnostika plodu v maternici

 • prostata
 • semenné vačky, semenníky, penis

 • dolné končatiny, horné končatiny, renálne artérie, brušná aorta
 • neinvazívne vyšetrenie mozgu, krku, hrudníka a brucha

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou

Pred samotným vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník a podpísať súhlas s vyšetrením. Dotazník si môžete stiahnuť tu. Na vyšetrenie je potrebné prísť aspoň 15 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna - v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Vyšetrenie zvyčajne trvá od 15 do 60 minút. Akútne prípady vyšetrujeme prednostne.

Pred vstupom na vyšetrenie je potrebné si v kabínke vyzliecť časti odevu, a to na základe charakteru vyšetrenia. Taktiež je dôležité odložiť  všetky kovové predmety, elektronické prístroje, kreditné karty, hodinky, šperky, okuliare, odoberateľné zubné protézy, načúvacie prístroje atď. Ženy môžu byť požiadané, aby sa pred vyšetrením odmaľovali, nakoľko niektoré kozmetické prípravky obsahujú drobné čiastočky kovu.

V MR vyšetrovni si pacient ľahne na lôžko a rádiologický technik mu na vyšetrovanú oblasť priloží tzv. cievku a zasunie ho do magnetu.

Počas vyšetrenia je potrebné ležať nehybne, keďže aj malý pohyb dokáže ovplyvniť kvalitu snímok. Človek by mal dýchať pokojne a riadiť sa pokynmi vyšetrujúceho technika. V prípade nevoľnosti alebo iného závažného problému je potrebné privolať personál pracoviska.

Výsledok vyšetrenia pozostáva z obrazovej a písomnej časti. Obrazovú časť dostanete pacient ihneď po vyšetrení na CD, písomná časť (popis od lekára) mu bude doručená do 10 pracovných dní na emailovú adresu, ktorú uvedie pri vyšetrení.

Pri vyšetreniach (mozog, krk, brucho, panva), kde sa predpokladá podanie kontrastnej látky, musí byť pacient minimálne 4 hodiny nalačno, vodu piť môže.

Upozornenie

Do vyšetrovne pacient nesmie vstupovať s kovovými predmetmi a elektronikou, keďže hrozí riziko úrazu a poškodenia elektroniky. Pred samotným vyšetrením má pacient možnosť odložiť si osobné veci do kabínky. Ženám sa odporúča prísť bez mejkapu, keďže niektoré kozmetické prípravky obsahujú čiastočky kovu.

Žiadanka, dotazník

Na stiahnutie

01

Žiadanka MR

02

Dotazník MR